Novinky

NOVINKY

Falošné lieky sa stávajú veľkým problémom a je dôležité mať prehľad o najnovšom vývoji v oblasti falšovaných liekov. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že 10 % liekov na celom svete je falšovaných, a tento problém sa len zhoršuje. Vývoj nových technológií a pokroky vo výrobe uľahčili zločincom výrobu falošných liekov a falšované lieky je teraz oveľa ťažšie odhaliť. V boji proti tomuto problému zavádzajú krajiny na celom svete nové zákony a predpisy na monitorovanie a sledovanie liekov. Viac o falšovaných liekoch sa dozviete v nasledujúcich článkoch.