Falosne lieky - Vyliecte sa z falosnych predstav ! Falosne lieky neliecia ale ohrozuju Vas zivot! Pri falzifikatoch a nelegalnych pripravkoch nieje mozne hovorit o ucinosti, kvalite a bezpecnosti.

Falošné lieky

Falošné lieky predstavujú vážne riziko pre vaše zdravie. Hovorme o nebezpečenstvách, ktoré predstavujú. Naučte sa, ako byť šikovnejší, než falšovatelia liekov!


Falšované lieky sú v zdravotníckom priemysle rastúcim problémom. Napríklad tieto falšované lieky môžu obsahovať zložky, ktoré sú buď toxické alebo sa nezhodujú so štítkom skutočného lieku.

Aby ste sa ochránili pred falšovanými liekmi, je dôležité identifikovať príznaky falšovaných výrobkov a zdieľať tieto informácie so svojím lekárom. Mali by ste napríklad sledovať balenie, ktoré je nesprávne napísané alebo nečitateľné. Môžete tiež dávať pozor na balenie, ktoré je nízkej kvality.

Pri nákupe online môžete použiť aplikáciu skenera proti falšovaniu, ktorá pred zakúpením prehľadá váš balík, aby ste vedeli, čo dostanete. Je však dôležité poznamenať, že väčšina aplikácií nefunguje na liekoch s dátumami vypršania platnosti dlhšími ako jeden rok

Čo je falošná droga?


Falošné lieky nie sú len problémom vo farmaceutickom priemysle. V skutočnosti, oni boli asi na veľmi dlhú dobu a boli použité jednotlivcami a spoločnosťami získať podiel na trhu z ich konkurencie. S týmito falošnými liekmi je ťažké povedať, či skutočne užívate skutočné lieky alebo len jeden z týchto falošných liekov.

Falošný liek je akýkoľvek liek, ktorý nie je presne označený tak, ako by mal byť, bol zmenený z pôvodného názvu alebo zloženia alebo bol úmyselne nesprávne označený názvom iného lieku, takže ho možno ďalej predávať bez toho, aby bol zistený. Falošné lieky môžu byť tiež vyrobené z neliečivých zložiek, ako sú chemikálie a iné látky, ktoré spotrebiteľovi neposkytujú žiadne zdravotné výhody.

Aké sú základné príznaky, na ktoré treba dávať pozor pri falošných drogách?


Ak kupujete lieky, je dôležité si uvedomiť príznaky, že liek je falošný, ako aj hľadanie falšovaných liekov. Falošné lieky môžu mať nebezpečné vedľajšie účinky.

Prvým krokom je hľadanie názvu lieku na štítku. Ak kupujete on-line, vždy ísť s lekárňou, ktorá má oficiálne internetové stránky s informáciami o výrobku a pokyny. Ak neexistuje oficiálna webová stránka, mali by ste požiadať o informácie alebo zavolať na zákaznícky servis.

Ak si nie ste istí pravosťou výrobku, mali by ste okamžite kontaktovať svojho lekárnika alebo lekára.