Čo je falošná droga?

Ďalej
Falošné lieky

Falšované lieky sú v zdravotníckom priemysle rastúcim problémom. Napríklad tieto falšované lieky môžu obsahovať zložky, ktoré sú buď toxické alebo sa nezhodujú so štítkom skutočného lieku.

Aby ste sa ochránili pred falšovanými liekmi, je dôležité identifikovať príznaky falšovaných výrobkov a zdieľať tieto informácie so svojím lekárom. Mali by ste napríklad sledovať balenie, ktoré je nesprávne napísané alebo nečitateľné. Môžete tiež dávať pozor na balenie, ktoré je nízkej kvality.

Pri nákupe online môžete použiť aplikáciu skenera proti falšovaniu, ktorá pred zakúpením prehľadá váš balík, aby ste vedeli, čo dostanete. Je však dôležité poznamenať, že väčšina aplikácií nefunguje na liekoch s dátumami vypršania platnosti dlhšími ako jeden rok.

Falošné lieky nie sú len problémom vo farmaceutickom priemysle. V skutočnosti, oni boli asi na veľmi dlhú dobu a boli použité jednotlivcami a spoločnosťami získať podiel na trhu z ich konkurencie. S týmito falošnými liekmi je ťažké povedať, či skutočne užívate skutočné lieky alebo len jeden z týchto falošných liekov.

Falošný liek je akýkoľvek liek, ktorý nie je presne označený tak, ako by mal byť, bol zmenený z pôvodného názvu alebo zloženia alebo bol úmyselne nesprávne označený názvom iného lieku, takže ho možno ďalej predávať bez toho, aby bol zistený. Falošné lieky môžu byť tiež vyrobené z neliečivých zložiek, ako sú chemikálie a iné látky, ktoré spotrebiteľovi neposkytujú žiadne zdravotné výhody.

Aké sú základné príznaky, na ktoré treba dávať pozor pri falošných drogách?

Ak kupujete lieky, je dôležité si uvedomiť príznaky, že liek je falošný, ako aj hľadanie falšovaných liekov. Falošné lieky môžu mať nebezpečné vedľajšie účinky.

Prvým krokom je hľadanie názvu lieku na štítku. Ak kupujete on-line, vždy ísť s lekárňou, ktorá má oficiálne internetové stránky s informáciami o výrobku a pokyny. Ak neexistuje oficiálna webová stránka, mali by ste požiadať o informácie alebo zavolať na zákaznícky servis.

Ak si nie ste istí pravosťou výrobku, mali by ste okamžite kontaktovať svojho lekárnika alebo lekára.

Trest za falšované lieky

Je dôležité si uvedomiť, že falošné lieky sú trhovým priestupkom a sú podľa trestného zákona zakázané:

§ 170b Falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky

  1. (1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované lieky alebo falšovanú zdravotnícku pomôcku alebo kto také lieky alebo zdravotnícku pomôcku prechováva, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka alebo predá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  2. (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá ten, kto falšuje alebo iným spôsobom pozmení totožnosť
    a) lieku vrátane jeho označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku alebo o krajine výroby v úmysle dať ich ako pravé,
    b) zdravotníckej pomôcky vrátane jej označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, o posudzovaní zhody, o značke zhody, o notifikácii zdravotníckej pomôcky alebo o krajine výroby v úmysle dať ju ako pravú.

Preto je dôležité vedieť, ako odhaliť falošné lieky a vyhnúť sa nákupu takýchto produktov. Väčšina falošných liekov sa predáva prostredníctvom nespravodlivých obchodníkov alebo cez nespoľahlivé internetové stránky. Preto je dôležité kupovať lieky iba z dôveryhodných zdrojov a vedieť, čo hľadáte.